ประสบการณ์ทำงาน

งานก่อสร้างบ้าน

การวางแผน การถมดิน การหาแบบ การขออนุญาต การยื่นกู้ การลงเสา งานโครงสร้าง งานก่อสร้าง การขอบ้านเลขที่ การขอขยายเขตไฟฟ้า

งานก่อสร้างอาคารชุด

รับก่อสร้างอาคารชุด อาคารสูง ด้วยมาตราฐานตามหลักวิศวกรรม

งานก่อสร้างโรงงาน

ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล วิศวกรรมงานก่อสร้าง และ การวางระบบไฟฟ้าเครื่องกลในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร

ร่วมงานกับเรา

ด้วยประสบการทำงานยาวนานมากกว่า 15 ปี พร้อมทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาของคุณให้หมดไป

ปรึกษาฟรี

ข่าวสารและความคืบหน้าโครงการ