งานบิ้วอินร้านเครื่องสำอางค์ Joli Joli

ทีมไอตัลได้ทำการออกแบบภายในและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านเครื่องสำอางค์ Joli Joli