ภายใต้นิยาม…เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต ทีมงาน “ไอตัล” ทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการรับสร้างบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้บ้านทุกหลังมีคุณภาพ และอยู่อาศัยได้อย่างยาวนาน คุ้มค่ากับเงินลงทุนของท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคต การบริการก่อนและหลังการขายถือเป็นอีกปัจจัยที่ “ไอตัล”
เห็นถึงความสำคัญ และพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างจริงใจ กล้ายืนยันถึงความรับผิดชอบต่อผลงานทุกๆ หลัง ด้วยการรับประกันคุณภาพโครงสร้างหลักยาวนานถึง 20 ปี และการดูแลบำรุงรักษาทั่วๆ ไปตลอด ระยะเวลา 2 ปีเต็ม และเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น ท่านควรศึกษารายละเอียดในเวบนี้ให้เพียงพอก่อนตัดสินใจ “ไอตัล” เราคือบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพอย่างแท้จริง

Creation of low cost housing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cinema and theater architecture

 • ออกแบบ เขียนแบบ บ้าน โรงงาน คลังสินค้า
 • เขียนแบบขออนุญาต หน่วยงานราชการ สำนักงานเขต เทศบาล อบต.
 • เขียนแบบยื่นกู้ธนาคาร
 • คำนวณโครงสร้าง รายการคำนวณ
 • เซ็นรับรองการออกแบบ โดยภาคีวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา
 • ประมาณราคา ถอดแบบคิดปริมาณงาน BOQ
 • งานคือหัวใจทำด้วยความเต็มใจ
 • ทำงานเป็นทีม ไม่ใช้คำว่า ผม, ฉัน ให้ใช้คำว่า….เรา
 • ทุกคนรวมทั้งผู้บริหารต้องทำตัวให้ง่ายที่สุดในการติดต่อกับลูกค้า
 • ปัญหาของลูกค้าคืองานเร่งด่วนของทางเราที่ต้องแก้ไขให้ได้
 • พยายามให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด
 • ทุกๆ คนในบริษัทฯ ของเราคือ พนักงานขายที่สำคัญ
 • จริงใจที่จะพูดคุยกับลูกค้าและพูดคุยกันเองในทุก ๆ เรื่อง