งานบิวอิ้น Joli Joli Cosmetic

งานบิวอิ้นร้านเครื่องสำอางค์แบรนด์ต่างประเทศ ด้วยการออกแบบและติดตั้ง งานฝ้า กระเบื้อง และเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน

งานปรับระดับดิน

ก่อนการก่อสร้างบ้านจะต้องมีการปรับที่ดินให้มีความเหมาะสม โดยการถมและขุด หรือบางทีอาจจะใช้ทั้ง การถมและการขุดไปด้วยกัน เช่น การขุดเพื่อทำสระน้ำ, สระว่ายน้ำ, แล้วนำที่ดินที่เหลือ จากการขุดไปถม ในส่วนที่จะทำ การก่อสร้างบ้าน ให้สูงขึ้นเป็นเนิน เป็นต้น

Continue reading “งานปรับระดับดิน”

การรั่ว – ซึม และการใช้ซิลิโคน

ซิลิโคน เป็นสารเอนกประสงค์ใช้ในงานก่อสร้างและงานทั่วไปไม่ว่าสารเหล่านั้นจะเรียกว่าอะไร เราจะเรียกว่า ซิลิโคน เสมอๆ จึงขอแนะนำดังนี้

ซิลิโคน มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป นับ 100 ชนิด ยึดเกาะกับกระจกได้ดี ทนน้ำได้ดี ทนสารเคมี เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ได้ดี แต่ใช้กับงานปูนได้ไม่ดีนักและทาสีทับไม่ได้ ซิลิโคน จึงเหมาะกับงานภายใน เช่น ใช้ยาแนวห้องน้ำ แต่มีคุณสมบัติในการ ดูดฝุ่นเข้ามาง่ายๆ จึงต้องหมั่นทำความสะอาดบริเวณรอยต่อเหล่านี้้เป็นพิเศษ

Continue reading “การรั่ว – ซึม และการใช้ซิลิโคน”

รั้วสร้างติดถนนได้ไหม?

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดความหมาย “อาคาร” ว่าหมายถึง “ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด” 

จะเห็นว่ารั้ว ตามความหมายนี้ ถือเป็นอาคาร จึงต้องมีระยะร่นตามกฎหมาย ไม่สามารถสร้างชิดติดแนวถนนได้!!

แต่อย่าเพิ่งร้อนใจครับ กฎหมายควบคุมอาคารยังพอมีการผ่อนผันให้ โดยให้สามารถสร้างได้ แต่ต้องมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร จากระดับทางเท้า หรือถนนสาธารณะ และในเขตกรุงเทพมหานครหากถนนสาธารณะมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร จะยอมให้ก่อสร้างรั้วให้มีความสูงเพียง 2 เมตรเท่านั้น

เพิ่มเติมอีกนิดสำหรับรั้วที่อยู่ตรงมุมถนนสาธารณะ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 กำหนดว่า “รั้วหรือกำแพงกั้นเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักน้อยว่า 135 องศา ต้องปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทำมุมกับเนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กัน”

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ รู้แบบนี้แล้ว ก็น่าจะได้สร้างรั้วกันอย่างสบายใจหายห่วงกันเสียที

ระบบท่อน้ำ – สุขภัณฑ์

ท่อน้ำที่ใช้ภายในบ้านมีมากมายหลายชนิด แต่ที่นิยมมากที่สุดในการนำมาใช้กับบ้านพักอาศัย คือท่อพีวีซีสีฟ้า ชั้น คุณภาพ 13.5, 8.5 และ 5 ซึ่งเป็นท่อน้ำดี ส่วนบ้านหลังไหนจะใช้ท่อน้ำชั้นคุณภาพใด ขึ้นอยู่ักับวิศวกรผู้ออกแบบบ้านหลังนั้น จะกำหนด มาตรฐานเกี่ยวกับระบบท่อน้ำ กำหนดเอาไว้ว่า

  1. ท่อพีวีซี สีฟ้า คือท่อน้ำดี หมายถึงท่อที่ใช้รับแรงดัน เช่น ท่อที่ต่อไปยังฝักบัว ท่อที่ต่อไปยังก๊อกน้ำภายในบ้าน เป็นต้น
  2. ท่อพีวีซี สีเทา คือท่อน้ำทิ้ง หมายถึงท่อที่ไม่มีแรงดัน เช่น ท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างหน้า เป็นต้น
  3. ท่อพีวีซี สีเหลือง คือท่อร้อยสายไฟภายในบ้าน

Continue reading “ระบบท่อน้ำ – สุขภัณฑ์”